април 22, 2024

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Списанието „Приложни науки в спорта“ е научно списание на Национална спортна академия (НСА), София, България. Това е ново академично издание, което има за цел широка представителност на научни публикации от цял свят в областта на спортната наука от целия свят. Издателите са обединени около амбициозната цел да допринесат за развитието на спортната наука, осигурявайки видимост на изследователските резултати и възможност за задълбочаване на знанието в областта на спорта.
Списанието приема за публикуване оригинални статии, представящи резултати от научни изследвания, обзорни статии, доклади, дискусии, редакторски материали в тематичните области: физическо възпитание и спорт, спорт за високи постижения, спортна медицина, спортна физиология, биомеханика, спортна педагогика, спортна психология, физиотерапия, физическа активност и здраве, фитнес и хранене, обществено здраве, управление на спорта и спортното обучение, приложни здравни и медицински науки, свързани с практиките на спорта, социални проблеми на спорта, европейски измерения в организацията на съвременния спорт.
Обхватът на списанието включва и ръкописи с интердисциплинарно съдържание и приложение в спорта с цел утвърждаване на комуникацията между отделите дисциплини в спортната наука.
Благодаря Ви за участието и приноса за повишаване на равнището на научните знания сред изследователите и практиците в спорта.

 

Проф. Татяна Янчева

Главен редактор

Нашето списание е с отворен достъп и може да видите последните издания:
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой No 2 Декември 2023
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой No 1 Юли 2023
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой No 2 Декември 2022
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой No 1 Юли 2022
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой No2 Декември 2021
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 1, Юли 2021
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 2, Декември 2020
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 1, Юли 2020
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 2 Декември 2019
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 1, Юли 2019
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 2, Декември 2018
Списание “Приложни науки в спорта”, Брой 1, Юли 2018