юни 18, 2024

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Редакционна колегия

Проф. Татяна Янчева, ДН

Проф. Татяна Янчева, ДН е преподавател в катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „Васил Левски“, София от 1991 год.

През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема: “Особености на личностното развитие при висококвалифицирани състезателки по художествена гимнастика”.

През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на научната степен „Доктор на психологическите науки“ на тема „Личност и състезателна реализация“.

През 1999 г. е избрана за доцент, а от 2006 г. е професор по спортна психология в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Научните интереси на проф. Татяна Янчева, ДН са свързани с проблемите на: Личността и личностното развитие в спорта, Състезателната реализация, Развитието на таланти в спорта, Двойната кариера в спорта, Психологическо осигуряване на спортната дейност, Психическа подготовка в спорта, Психологически умения в спорта, Управленски умения, Мениджмънт на човешките ресурси.

Притежава богат академичен опит. Преподава на студенти от бакалавърска и магистърска степен. Води самостоятелни курсове в различни магистърски програми, както и в образователната и научна степен „Доктор“. Ръководител е на магистърската pпрограма „Спортна журналистика“.
Лектор на UEFA (Треньорска школа по футбол), Лектор на UEG (Европейска федерация по художествена гимнастика).

Гост лектор в редица чуждестранни университети.

Член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България, Главен редактор на Българско списание по психология, Главен редактор на списание Journal of Applied Sports Sciences, Председател на Спешъл Олимпикс България, Член на Управителния съвет на Българска федерация художествена гимнастика.

Автор на 7 книги и над 170 научни публикации.

Участва и води секции в редица международни научни форуми у нас и в чужбина.

Практически опит: Психолог на националния отбор по художествена гимнастика, Психолог-консултант на ПФК „Левски“, София, Психолог-консултант на националния отбор по футбол U17, националните отбори по модерен петобой, батут, джудо, борба.

Административен опит: проф. Татяна Янчева е била Декан на Треньорски факултет в мандата 2000 – 2004 год., Ръководител катедра „Психология, педагогика и социология за периода 2000 – 2004 и от 2012 и настоящ, Зам.-ректор по Научна и международна дейност на НСА „Васил Левски“ от 2016 год.

Prof. J. P. Verma
Vice-Chancellor, Sri Sri Aniruddhadeva Sports University Assam
Chabua, Dibrugarh, Assam, India

Prof. Sidonio Serpa
Past-PRESIDENT, International Society of Sport Psychology
Lusofona University, Faculty of Physical Education and Sports, Lisbon, Portugal

Prof. Dr. Hibai López-González
Faculty of Information and Communication
University of Barcelona, Spain

Prof. Dr. Wojciech J. Cynarski
University of Rzeszow, Poland

Prof. Dr. Jacek Wąsik
Department of Kinesiology and Health Prevention
Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland

Prof. Dr. William Bart
Educational Psychology
University of Minnesota, USA

Prof. Vassil Girginov, PhD
Department of Life Sciences
College of Health and Life Sciences
Brunel University, London, UK

Assoc. Prof. Dr. Jan M. Konarski
Theory of Sports Department (Sports Science)
Poznań University of Physical Education by Eugeniusz Piasecki, Poland

Prof . Milovan Bratic, PhD
Faculty of Sport and Physical Education,
University of Nis, Serbia

Prof. Juris Grants, PhD
Latvian Academy of Sport Education, Latvia

Prof. Dr. Nikolay Boyadzhiev D.M.
Medical Faculty
Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Prof. Trayana Djarova – Daniels
Department of Biochemistry and Microbiology
University of Zululand, South Africa

Prof. Lence Aleksovska – Velickovska, PhD
Faculty of Physical Culture, Skopje, Republic of North Macedonia

Prof. Sebahattin Devecioğlu
Department of Sports Management
Firat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig, Turkey

Prof. Mehmet Gunay
Gazi Universitesi, Emniyet Mahallesi, Yenimahalle/Ankara

Assos. Prof. Vladimir Grigorov
University of the Witwatersrand,
Arwyp Medical Centre, Johannesburg, South Africa

Prof. Dr. Emin Ergen
Al Attar Physical Medicine,
Rehabilitation and Sports Medicine Clinic in Doha, Qatar

Prof. Janis Zidens
Latvian Academy of Sport Education

Prof. Srećko Jovanović, PhD
University “UNION-Nikola Tesla”, Serbia

Членове на редколегията от Национална спортна академия „Васил Левски“:

Проф. Николай Изов
Проф. Иван Мазнев
Проф. Апостол Славчев
Проф. Красимир Петков
Проф. Огнян Миладинов
Проф. Даниела Дашева
Проф. Кирил Андонов
Проф. Бисер Цолов
Проф. Евгения Димитрова
Проф. Диана Димитрова
Проф. Свилен Нейков
Проф. Даниела Любенова
Проф. Любомир Петров
Проф. Албена Александрова
Проф. Михаил Михаилов
Доц. Здравко Стефанов