май 24, 2024

ТОВА СПИСАНИЕ Е С ОТВОРЕН ДОСТЪП
Процес на рецензиране

Процес на рецензиране на подадени ръкописи в Journal of Applied Sports Sciences

Всеки един ръкопис, който постъпи за рецензиране в списанието минава през определена процедура за разглеждане. След като е допуснат след първоначален преглед, текстът се изпраща за двойна сляпа рецензия до външни рецензенти (минимум двама), избрани от главния редактор от предложените от системата и поканени специалисти, работещи по тази проблематика. Рецензентите не са институционално свързани с авторския(те) колектив(и) и следователно се считат за външни за представения ръкопис. Рецензентите трябва да бъдат задължително специалисти в областта. В случай, че рецензентите имат разнопосочни мнения, то тогава текстът се изпраща на трети рецензент. След като направените рецензии пристигнат обратно чрез системата, главният редактор, въз основа на рецензиите,прави избор какъв да бъде видът на редакцията на статията. При необходимост главният редактор се допитва до специалист по темата на доклада от редакторския борд.

Когато статията бъде върната за преработка към авторите, към нея се прикачват и коментарите на анонимните рецензентите. След като се нанесат редакциите по текста спрямо препоръките на рецензентите, авторът изпраща статията отново през системата за първоначално преглеждане и допускане до повторно рецензиране. Корекциите, направени по текста трябва да бъдат посочени в различен цвят от основния, така че да бъдат видими за рецензентите при следващото рецензиране на статията.

Статиите се приемат само след получаване на две положителни рецензии от анонимни рецензенти.